Natuur

Ik raak niet uitgepraat over natuur. Het is overal, want het is alles. Het is mijn grootste troost dat ik deel uit mag maken van dit alomvattende geheel en er nooit werkelijk een einde zal komen, slechts een transitie. Mijn werk is een ode aan deze eindeloosheid, aan de eenvoud en complexiteit van de natuur en aan het besef dat die twee een en hetzelfde zijn.